Pružinová vzdušnice

Pružinová vzdušnice (bodcová, jehlová) je historicky nejstarším typem vzdušnice s tónovými kancelami (s příčným uspořádáním). Její konstrukce je založena na dvojích ventilech. Jedny – větší – jsou tónové a vpouštějí vzduch do tónových kancel po stisknutí odpovídající klávesy na klaviatuře (mechanismus je shodný, jako u všech vzdušnic s tónovými kancelami). Druhé ventily - menší - ovládající přítok vzduchu do píštal jednotlivých rejstříků. U pružinové vzdušnice jsou tyto ventily obdobné konstrukce, jako tónové, tvořené klapkou (pružinový ventil).

Následující animace ukazuje příčný řez touto vzdušnicí s dvojími ventily v horizontálním uspořádání:

Větší ventil vpouští vzduch z ventilové komory do tónové kancely. Bez dalšího – registračního aparátu by tento vzduch způsobil zaznění všech píšťal, stojících na kancele, což je nežádoucí. Do cesty je mu proto přidán další ventil obdobné konstrukce pod každou píšťalou (v jednohlasých rejstřících, u sborových, např. u Mixtur je jeden ventil pro celý sbor). Zapneme–li rejstřík, otevřou se tyto menší ventily pod všemi píšťalami příslušného hlasu (po celé délce vzdušnice). Na animaci je znázorněno po jednom z těchto menších ventilů pod každou píšťalou (tolik jich je skutečně v jedné kancele, kancel je ale za sebou tolik, kolik je tónů), postupně se zapíná (tj. otevírá ventil) hlasu ve středu a napravo. Ovládání ventilů je řešeno pomocí hřídele s raménky, která pomocí svislých kolíků – bodců (trčků - odtud název vzdušnice - bodcová) odtlačuje klapky od otvoru rourek k píšťalám. Hřídel je pootáčena pomocí dalšího raménka s abstraktem k rejstříkové rukojeti na hracím stole. Jak vypadá sepnutí rejstříku v pohybu ukazuje následující animace (zapínán je rejstřík napravo):

Jsou možná různá řešení mechanismu stlačování bodců k ventilům, časté je např. použití vodorovné lišty, která se pohybuje ve svislém směru pomocí odpovídajícího mechanismu traktury tak, aby rovnoměrně otevírala všechny rejstříkové ventily po celé délce vzdušnice.

Popsaná konstrukce používala ventily, jejichž klapky byly umístěny vodorovně. Možné je i řešení se svislými ventily (italský systém), ilustrované na následující animaci:

Jedná se o podélný! řez, klapky tónových ventilů jsou proto zobrazeny z čelního pohledu. Dlouhá komora se stlačeným vzduchem dole je ventilová komora s tónovými ventily. Každý z nich ovládá přítok vzduchu do tónové kancely nad sebou. V každé z kancel je za sebou řada ventilů, na obrázku je zobrazena jen jedna z nich, patřící jednomu rejstříku. Tyto rejstříkové ventily jsou společně ovládány rejstříkovou trakturou od příslušného rejstříkového táhla na hracím stole (pokud je rejstřík zapnutý, ventily jsou v otevřené poloze a po vpuštění vzduchu do kancely tónovým ventilem jej propustí dále k píšťale) pomocí dlouhé lišty, která přes vyčnívající jehly (odtud název této vzdušnice - jehlová) odchýlí klapky ventilů.

Vzhledem ke komplikované konstrukci a dost obtížné údržbě (k tomu, abychom získali přístup k rejstříkovým ventilům, musíme odstranit píšťaly, píšťalnice i systém rejstříkové traktury) se v současnosti tato vzdušnice už nestaví.


Na souvisejících stránkách najdete popis dalších konstrukčních variant vzdušnic s tónovými kancelami. Jsou to zásuvková vzdušnice, a ventilová vzdušnice.

Popis pak pokračuje další velkou skupinou vzdušnic s rejstříkovými kancelami - kuželková vzdušnice, membránová vzdušnice a vzdušnice se svislými ventily a skříňovou vzdušnicí (Unit).


Poznámka: Tato stránka je součástí Anatomie varhan ®, © Ing. Petr Bernat. Všechny animace © Konrad Zacharski