Vzdušnice se svislými ventily

Vzdušnice se svislými ventily je konstrukční variantou vzdušnice s rejstříkovými kancelami. Konstrukcí je velmi podobná vzdušnici membránové či ventilové ze spodními ventily, liší se prakticky jen vertikální polohou tónových ventilů, které tak příslušné otvory kanálků k píšťalám uzavírají zboku.

vzdušnice se svislými membránovými ventilyObrázek ukazuje řez kancelou s jedním vertikálním ventilem, který je tvořen svisle postavenou membránou.

Řez vzdušnicí se svislými membránkami. Nákres: katalog LaukhuffPoužití svislých ventilů zjednodušuje konstrukci a údržbu vzdušnice, ve srovnání s běžnou membránovou vzdušnicí má však složitější cestu vzduchu k píšťale – kanálek není už tak krátký a přímý, musí mít jeden či tři zlomy (tak, jak je lépe patrné na tomto nákresu řezu).


Elektromagnetické ventily ve svislé poloze. Nákres: katalog LaukhuffU nástrojů s elektrickou trakturou mohou být použity např. ploché ventily svázané přímo s kotvou elektromagnetu. Jejich montáž na boční stěnu kancely je výhodnější, než montáž na její dno (ušetří se dvojí zahnutí kanálku pro vzduch). Bylo by sice ještě jednodušší, montovat ventil tak, aby uzavíral přímo svislý kanálek k píšťale zespodu, pak by ale magnety musely být přímo na píšťalnici zespodu, což by znesnadňovalo údržbu (demontáž píšťalnic).

Další obměnou vzdušnice s vertikálními ventily je použití klapkových ventilů na místě tónových (zavěšené ventily):

Tato vzdušnice může spolupracovat s mechanickou trakturou nebo s Barkerovou pákou.

Pohyb abstraktu (doprava podle červené šipky) spojeného trakturou s klávesou na hracím stole se přes dvouramenné páky a trčky (bodce, jehly) přenese až na klapky ventilů, které jsou tak odtlačeny od otvorů výstupních kanálků k píšťalám. Na animaci jsou zapnuty krajní dva rejstříky, střední má kancelu prázdnou (bez stlačeného vzduchu). Traktura uvádí do pohybu všechny ventily jednoho tónu současně (princip je stejný, jako u kuželkové vzdušnice) tedy i ty, které díky vypnutému rejstříku (uzavřenému rejstříkovému ventilu v kancele) nemohou vpustit vzduch do píšťal.


Výhodou tohoto typu vzdušnic jsou větší rozměry ventilů, které tak jsou schopny zajistit dostatek vzduchu i největším píšťalám bez nutnosti jejich zdvojování. Rovněž výhodná je i snazší údržba ve srovnání s membránovou či kuželkovou vzdušnicí – k přístupu k ventilům zde stačí demontovat některou ze spodních desek vzdušnice (je tedy možný přístup zdola), u předchozích vzdušnic bylo nutné odstranit píšťaly a demontovat píšťalnice.

Nevýhody jsou podobné, jako u ostatních vzdušnic s rejstříkovými kancelami, především je to nepříjemná závislost ovládací síly na klávese na počtu zapnutých rejstříků. K sílám pružin ventilů se totiž přidává i přetlak vzduchu v kancele, který musíme při otevírání ventilů překonat. Tato síla je navíc větší, než u kuželkové vzdušnice, protože je větší i povrch (plocha) ventilů, na který tlak vzduchu působí. S mechanickou trakturou tak lze tuto vzdušnici použít jen u varhan s omezeným počtem rejstříků, u větších je nutná např. Barkerova páka.


Na souvisejících stránkách najdete popis dalších modifikací vzdušnic s rejstříkovými kancelami - kuželková vzdušnice a membránová vzdušnice.

Další stránky o vzdušnicích se zabývají základními konstrukčními variantami vzdušnic s tónovými kancelami - zásuvková vzdušnice, ventilová vzdušnice, pružinová vzdušnice a skříňová vzdušnice (Unit).


Poznámka: Tato stránka je součástí Anatomie varhan ®, © Ing. Petr Bernat. Všechny animace © Konrad Zacharski