Hrací stůl

Hrací stůl je ta část varhan, odkud varhaník nástroj ovládá. Slouží mu k tomu celá řada kláves, spínačů, páček, tlačítek, sklopek a dalších zařízení. Hrací stůl může být přímo součástí skříně nástroje (vestavěný v její dolní části, pak jej nazýváme „hrací skříň) nebo stojí samostatně v jeho blízkosti. Elektrická traktura dnes umožňuje i stavbu vzdáleného, pohyblivého stolu, ovládání nástroje z více stolů nebo naopak ovládání více nástrojů z jednoho stolu. Součástí hracího stolu jsou klaviatury (manuálové pro ruce a pedál pro nohy hráče), registrační zařízení a pomůcky pro ovládání rejstříků nástroje (sklopky, táhla, rukojeti...) a pomocná zařízení pro rozšíření možností registrace, zjednodušení obsluhy a zvýšení konfortu ovládání (crescendo, kolektivy, kombinace).

 

Ve starých, většinou menších varhanách se často setkáme s umístěním hracího stolu na boku skříně. Toto umístění značně zjednodušovalo konstrukci rejstříkové traktury (u varhan se zásuvkovou vzdušnicí), případně umožňovalo její celkové vypuštění (viz popis mechanické rejstříkové traktury). V tomto případě manubria, umístěná nad manuálem přímo ovládaly příslušnou zásuvku bez dalších elementů (pák, hřídelů…).

Hrací stůl na boku varhanní skříně. Altwied, Foto: www.oberlinger.com    Hrací stůl zboku varhanní skříně. Kostel sv. Antonína na hoře Prašivé. Foto: BRT

Hrací stůl může být situován i zpředu či zezadu varhanní skříně, může k ní být přistavěn nebo částečně či zcela zapuštěn ve výklenku (nice) jejího pláště. V tomto případě bývá často možné hrací stůl zvnějšku uzavřít.

Na následující fotografii je hrací stůl v čele varhanní skříně:

Hrací stůl v čele skříně. Rotterdam, Foto: vandenheuvel-orgelbouw.nl

A na těchto fotografiích v jejich výklenku (nice):
Hrací stůl v nice pod nástrojem. Foto: www.mander-organs.com  Hrací stůl v uzavíratelném výklenku v čele hrací skříně. Foto: vandenheuvel-orgelbouw.nl  Otevřený výklenek varhan ze snímku nalevo. Foto: vandenheuvel-orgelbouw.nl
Vlastní výklenek může být uzavírán pomocí žaluzií či dvířek, často ozdobných:
Uzavíratelná hrací skříň. Silbermannovy varhany ve Fraureuthu. Foto: http://www.islandnet.com/~arton/silbprog.html   Uzavíratelná hrací skříň. Silbermannovy varhany Freiberg. Foto: www.islandnet.com
U varhan s pozitivem je hrací stůl jakoby uvnitř nástroje (varhaník má část nástroje před sebou, část za sebou). Tyto části mohou být od sebe poměrně daleko, často je však mezi nimi právě jen tolik místa, aby se do něj vešla varhanní lavice:
Varhany s pozitivem. Franfurkt, Foto: www.oberlinger.com  Varhany s pozitivem. Opava, sv. Duch.Foto: BRT
Samostatně stojící hrací stůl čelně k varhanám. Foto: www.oberlinger.com

Hrací stůl může být oddělen od varhan zcela a vůči nástroji situován dle místní situace a potřeby (stojící čelně, zády, našikmo…). Umístění je většinou odvozeno od velikosti volného prostoru v místě, kde stojí nástroj, typu traktury (veškeré impulsy od hracího stolu je nutno převést nezkresleně a rychle do skříně nástroje, nejvíce omezení tak přináší mechanická traktura, o něco lépe je na tom pneumatika, prakticky bez omezení pak elektrická traktura) a potřeb varhaníka (v koncertní síni je lepší, má-li varhaník nástroj před sebou, má s ním tak lepší sluchovou vazbu, v kostele je zase obvyklejší uspořádání s nástrojem za zády, varhaník má přehled o dění v prostoru kostela před sebou).

Na fotografii nalevo je příklad varhan se vzdáleným hracím stolem čelně k nástroji.

Běžné uspořádání nástroje z našich kostelů - nástroj za zády varhaníka:
Uspořádání nástroje s hracím stolem čelem do prostoru kostela. Janovice, Foto: BRT
Uspořádání nástroje s hracím stolem čelem do prostoru kostela. Skalice, Foto: BRT
V případě mechanické traktury jsou abstrakty vedeny pod podlážkou pod pedály, která je proti okolní podlaze mírně zvýšena. Obdobně je tomu u pneumatické traktury (pod podlahou jsou rourky). Jak vypadá takový stůl v řezu ukazuje následující nákres (varhany u sv. Klotildy v Paříži, Aristide Cavaillé Coll, 1858):
Řez hracím stolem, vedení abstraktů pod podlahou. Paříž. Aristide Cavaillé Coll  1858. Archiv autora

V koncertních síních stojí stůl, pokud není pohyblivý, většinou na boku pódia kolmo nebo šikmo k prospektu nástroje:
Varhany s odděleným hracím stolem šikmo k prospektu. Dům Kultury v Opavě, Foto: BRT     Hrací stůl na pódiu našikmo (pohyblivý). Varhany JFO Ostrava. Foto: BRT
Velké nástroje, především koncertní, se často staví s dvojicí stolů. První, většinou mechanický je součástí varhanní skříně, druhý, téměř výhradně elektrický je buď pohyblivý (v koncertní síni je jej možno umístit na pódiu pro orchestr v místě dle aktuální potřeby interpreta) nebo stojí v jiném prostoru (např. v kostele dole, v prostoru lodi či presbytáře):
Varhany s dvojící hracích stolů (ve skříni mechanický, na pódiu pohyblivý - elektrický. Varhany Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Foto: BRT

V Boardwalk Hall (dříve Convention Hall) v Atlantic City jsou největší světové varhany (zapsané v Guinessově knize rekordů – 33 tisíc píšťal) s dvěmi hracími stoly. Pohyblivý – pětimanuálový, umístěný ve foyeru budovy a hlavní – sedmimanuálový, situovaný v koncertní síni ve speciální válcové „budce“. Více se o těchto varhanách dozvíte např. zde:
Pohyblivý -  pětimanuálový stůl. Boardwalk Hall Atlantic city. Foto: Atlantic City Convention Hall Organ Society - www.acchos.org Pevný, sedmimanuálový stůl. Boardwalk Hall Atlantic city. Foto: Atlantic City Convention Hall Organ Society - www.acchos.org  Pevný, sedmimanuálový stůl uzavřený ve skříni (budce). Boardwalk Hall Atlantic city. Foto: Atlantic City Convention Hall Organ Society - www.acchos.org

 

Na dalších stránkách najdete klaviatury a registrační aparát. Součástí hracího stolu jsou i některá pomocná zařízení, jejichž popis je v samostatné kapitole.

 


Poznámka: Tato stránka je součástí Anatomie varhan ®, © Ing. Petr Bernat. Všechny animace © Konrad Zacharski