Rejstříkové crescendo

Jedním z pomocných zařízení pro ovládání registrace ve varhanách je Crescendo (označované někdy podle jednoho ze způsobů provedení ovládacího prvku jako "válec"). Zapínaní a vypínání hlasů je zautomatizováno a ovládáno varhaníkem pomocí šlapky nebo nohou obsluhovaného válce. Mechanismus je zpravidla spojen s ukazatelem na hracím stole, který informuje varhaníka o jeho poloze. Crescendo, jak už název vypovídá, slouží k relativně plynulému řízení síly zvuku varhan. Děje se tak postupným přibíráním a ubíráním jednotlivých hlasů (takže nikdy ne zcela plynule, ale po malých či větších skocích). Pořadí přidávání hlasů určuje varhanář při stavbě nástroje (jen zcela vyjímečně u nových nástrojů s elektrickou či kombinovanou trakturou lze pořadí přidávání rejstříků dodatečně přeprogramovat). Z tohoto pohledu se lze na crescendo dívat i jako na větší řadu pevných kombinací, u které lze přecházet po jednotlivých stupních.

Crescendo je součástí rejstříkové traktury a jeho konstrukce je možná jen u varhan s pneumatickou, elektrickou a kombinovanou trakturou. Crescendo se zapíná a vypíná samostatným ovládacím prvkem CR, tvořeným většinou tlačítkem pistonem či sklopkou (stejně jako u volných kombinací a kolektivů). Jeho zapnutí zpravidla způsobí vypnutí všech ostatních možností ovládání registrace a přechod na crescendo. Existují i řešení bez tohoto spínače, pak se crescendo automaticky zapne při vytočení válce (vyšlápnutí šlapky) do krajní polohy.


Pneumatické Crescendo:

Jednu z možných konstrukcí pneumatického crescenda s ovládáním pomocí válce představuje následující animace:

Ve vzduchové komůrce (2) se nacházejí kuželkové ventily, řídící tok vzduchu do relé jednotlivých hlasů (nebo vedoucí do sběrné komůrky rejstříků – viz princip funkce volné kombinace v textu výše). Ventilů je tolik, kolik je v nástroji rejstříků (hlasů + spojek). Pokud crescendo nevyužívá všechny rejstříky (některé sólové hlasy se do kolektivů nehodí – např. výchvěvné), může být kuželek i méně. Pod kuželkami se nachází válec (1) s vačkami. Odpovídajícím způsobem rozmístěné, tvarované a natočené vačky při otáčení válcem zapínají další a další hlasy (tady pro jednoduchost postupně zprava doleva, pořadí se ale může lišit podle záměru varhanáře). Děje se tak nadzdvižením jednotlivých kuželek (3) a vpuštěním vzduchu do rourky k příslušnému rejstříku (4).


 


Zatím rozpracováno, poslední úpravy 9.10.2006....

 


Poznámka: Tato stránka je součástí Anatomie varhan ®, © Ing. Petr Bernat. Všechny animace © Konrad Zacharski