Mechanická traktura

Mechanická traktura varhan je dvojího druhu: hrací - tónová, přenášející stisk klávesy manuálu či pedálu na ventil ve vzdušnici a rejstříková - přenášející pohyb ovládacích rukojetí a pák na rejstříkové ventily či zásuvky. Součástí traktury jsou i pomocná zařízení (spojky). Mechanická traktura je složena z celé řady mechanických komponentů na principu pák, táhel a hřídelů.

Řez varhanami s mechanickou trakturou a zásuvkovou vzdušnicí. Tato ilustrace se nachází prakticky ve všech publikacích o varhanách, takže vystopovat původní zdroj  - (Adelung, Einführung in der Orgelbau) je obtížné. Tato reprodukce je upravena na základě obrázku z knihy Chvála varhan.

Řez varhanami s mechanickou trakturou a zásuvkovou vzdušnicí.

Legenda: 1- klávesa, 2- hřídelová deska, 3- hřídel, 4- raménka, 5, 6- abstrakty, 7- tónový ventil, 8- ventilová komora, 9- tónová kancela, 10- rejstříkové rukojeti, 11-rejstříkové táhlo, 12- úhelník, 13- dvouramenná páka, 14- osa páky, 15- spojení páky se zásuvkou, 16- rejstříková zásuvka, 17-píšťalnice, 18- lavička, 19- kondukt

 


Na dalších stránkach jsou popsány komponenty mechanické traktury, tónová traktura, rejstříková traktura, a spojky.

 


Poznámka: Tato stránka je součástí Anatomie varhan ®, © Ing. Petr Bernat. Všechny animace © Konrad Zacharski