Varhany ve farním kostele sv. Kateřiny v Dolnom Kubíne (Tuček op. 501)

Celkový pohled na varhany v Dolnom Kubíne.

Varhany ve farním kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Dolnom Kubíne byly původně jednomanuálové s pedálem, rozdělené na hlavní stroj a malý pozitiv před hracím stolem, umístěný v zábradlí kůru (pravděpodobně s částí principálu v prospektu a Kornetem). Rok postavení původních varhan je zatím neznámý. Jeho dispozice byla následující:

 

 Dispozice původních varhan:

I. Manuál     Pedál     Spojky  
Bourdon 16'   Kontrabas 16'   I/I 4'
Principál 8'   Subbas 16'   I/P 8'
Kryt 8'   Violónbas 8'      
Salicionál 8'   Chorálbas 4'      
Oktáva 4'            
Flauta trubicová 4'            
Piccola 2'            
Korneta 3x 22/3'            
Doublette 11/3'            
               

Prospekt, původní skříň s přistavěnými věžemi po bocích.

Přistavěné části po stranách původní skříně.Při rekonstrukci a rozšíření kůru kostela v roce 1948 varhany přestavěla a podstatně rozšířila firma Tuček z Kutné Hory pod opusovým číslem 501. Zachována zůstala kompletní dispozice původních varhan (dnes první manuál a pedál), byl odstraněn pozitiv v zábradlí a po bocích varhanní skříně přistavěny žaluziové skříně druhého manuálu.

 

 Dispozice varhan po přestavbě v roce 1948:

I. Manuál     II. Manuál     Pedál  
Bourdon   * 16'   Flauta maior 8'   Kontrabas 16'
Principál 8'   Kvintadena 8'   Subbas 16'
Kryt 8'   Vox angel 8'   Echobas   *** 16'
Salicionál 8'   Principál italský 4'   Violónbas 8'
Oktáva 4'   Flauta dulcian 4'   Chorálbas 4'
Flauta trubicová 4'   Roh kamzičí 22/3'      
Piccola 2'   Roh nočný 2'      
Korneta 3x 22/3'   Mixtura 4x   ** 11/3'      
Doublette 11/3'            
               
Spojky              
I/I 4'   II/II 4'   I/P 8'
II/I 8'   II/II 16'   II/P 8'
II/I 4'         II/P 4'
II/I 16'            
               
Pomocná zařízení            
žaluzie II. man.     PP, P, MF, F     anulátor pedálu
dvě volné kombinace A+B   Pleno     vypínač VK a K  
            crescendo válec  

*     extenze Krytu 8', přidáno 12 píšťal dolní oktávy

**    C-h dvouřadá, dále čtyřřadá Mixtura

***  Používá píšťaly Subbasu 16' s druhým - slabším přívodem vzduchu

 

Hlava hracího stolu. Kulatá měřidla mezi sklopkami jsou ukazatele crescenda a nastavení žaluzií.

Hlava hracího stolu.

Pedálová klaviaturaTraktura nástroje je pneumatická, tlaková, vzdušnice kuželkové, dělené na C a Cis stranu. V nástroji je 27 řad s celkem 1372 píšťalami (Kontrabas 16' je vystavěný otevřený rejstřík). Manuály mají 56 kláves (C-g4), pedál 30 tónů (C-f1). Pedálnice je německého typu s radiálními klávesami. Ovládání rejstříků je řešeno pomocí sklopek, volné kombinace se volí pomocí tahélek nad sklopkami v hlavě hracího stolu, zapínání volných kombinací a kolektivů je řešeno pomocí tlačítek pod prvním manuálem, ovládaní žaluzií balanční šlapkou nad prahem pedálu vedle válce crescenda. Pomocí pistonů nad pedály lze ovládat anulátor pedálu, vypínače spojek (8', 4', 16'), volné kombinace A a B a Pléno. V hlavě hracího stolu mezi sklopkami pro první a druhý manuál je ukazatel crescenda a mezi sklopkami druhého manuálu a pedálu ukazatel nastavení žaluzií.

Nástroj je v poměrně dobrém stavu (tlakové pneumatické systémy patří k velmi spolehlivým, jejich životnost při průběžné údržbě a stabilním prostředí přesahuje 50 let). Nectností pneumatiky u rozlehlých nástrojů je jen značné zpoždění ozevu po stisku klávesy (ve srovnání s mechanikou či elektrikou).

Mezirelé na vzduchovodu.

Rejstříkové mezirelé na vzduchovodu.

Velkou chybou při přestavbě nástroje bylo odstranění visutého pozitivu (odpovídá to ale dobovým zvyklostem, pozitivy zmizely prakticky ze všech kostelů, u kterých se v té době prováděla přestavba nástroje, v lepším případě byly zachovány jako dekorace, v horším se nenávratně ztratily). Problematické je také disponování značného počtu spojek ve více polohách, zvuk nástroje v Plénu je tak zbytečně silný až uvřískaný (je nutné vypnout alespoň sub a superspojky II/I, pak je pléno plné bez zbytečně silných zvuků).

 

Prospektové kondukty.
Kondukty, přivádějící vzduch k prospektovým píšťalám.

Píšťaliště  Píšťaliště

Levá část hlavního stroje.  Pravá část hlavního stroje.

Pohledy do píšťaliště nástroje.

Píšťaliště I. Manuálu.   Přistavěná část, za prospektovými píšťalami je vidět žaluziová skříň.

Pohledy do píšťaliště I. manuálu a C strana přistavěné části II. manuálu.

Dřevěné píšťaly pedálu.

Dřevěné píšťaly pedálového stroje s intonačními kolíky v noze.

sklopky, levá část

sklopky, střed

Sklopky pravá část.

Detailní pohledy na sklopky v hlavě hracího stolu.

 


Autor stránek děkuje panu Martinovi Behulovi , varhaníkovi z Dolného Kubína za poskytnutí fotografií a textových podkladů pro tuto stránku.